Kiklou Sözlük

Senin için dünyanın bilgisini derledik.

Kiklou Sözlük

Senin için derledik.

A-İ

Beden Olumlaması

Body Positive Movement yani Beden Olumlama Hareketi her bedenin toplum kural ve yargılarından bağımsız, olduğu haliyle güzel olduğunu savunan aktivizm hareketidir.
Bu hareket; dışlandığını hisseden birey için varolma mücadelesi olurken aynı zamanda toplumdaki tabuları, kalıplaşmış algıları yıkma amacı taşır. Güzellik algısının dar kalıplara sokulduğu ve tek bir bedenin idealize edildiği beden politikalarına karşı; şişman, zayıf, kıllı, çatlak, lekeli, engelli, siyah, sarı, beyaz, kadın, erkek, non-binary, trans, LGBTI+ ve toplumdan dışlanmış her türlü bedenin varlığını savunur.

Döngü Farkındalığı

Menstrüel döngü farkındalığı; regl olan bireylerin toplumda baskılanmadan özgürce yaşamalarını ve regl dönemi ihtiyaçlarını doğal olarak karşılamalarını sağlamaları yönünde yapılan çalışmaların genel adı olarak karşımıza çıkar.
Döngü farkındalığı, regl farkındalığı olarak da yer bulur. Toplumsal bir farkındalık amaçlanmakla birlikte kişinin bedeniyle barışmasını da kapsamaktadır.

Ekofeminizm

Ekofeminizm ya da ekolojik feminizm, nükleer silahların yayılmasını önleme hareketi ve çevresel aktivizmle beraber 1970’lerde ortaya çıkan bir kavramdır. Çevreye verilen zararı kadın sömürüsü ve kadınların güçlenmesi ekseninde teori ve pratiğe döken ekofeminizm, tüm canlıların birbiriyle ilişkili olduğunu savunur; dünyaya verilen zarar, gezegenin sömürüsü ile cinsiyetçi sömürü arasındaki sağlam bağların altını çizer.

Endometriozis/Çikolata kisti

Endometriozis, rahim içini döşeyen, endometrium denilen dokunun rahim dışı organlarda yerleşmesidir. Sıklık sırasıyla görüldüğü organlar yumurtalıklar, tüpler, vajina, bağırsaklar ve mesanedir. En sık, %60-75 oranında, yumurtalıklarda görülmektedir. Endometriozisin semptomları arasında ağrılı geçen regl dönemi, kronik pelvik ağrı, vajina giriş çıkışı yaşanılan seks sırasında ve sonrasında ağrı bulunmaktadır. Bu ağrıların kişide normalleşmesiyle hastalığın teşhisi ve tedavi süreci uzayabilir. Hastalığın bilinen bir sebebi yoktur, fakat genetik olarak yatkın kadınlarda görülmesi daha olasıdır. Bunun yanında çevresel faktörler de hastalığın görülmesinde etkilidir.

Endometriyum

Endometriyum rahim zarıdır. Endometriyum, üreme hormonlarına yanıt veren ve döküldüğünde adet kanıyla sonuçlanan uterusun en iç tabakasıdır. Endometriyal kanser rahim kanserinin en yaygın görülen türüdür.

Femtech (Female Technology)

Cinsiyet eşitsizliklerini dengelemek için gelişen teknolojilerin getirilerini, kadınların ihtiyaçlarına göre şekillendirerek, yenilikçi ve işe yarar çözümler üretmeyi ifade ediyor özetle. Amacı ise kadınların ve biyolojik cinsiyeti kadın olan diğer herkesin; temel insan hakkı olan iyi yaşama, çalışma, gelişme ve dinlenmesini sağlayacak hizmetler sunmak ve kadınların daha fazla söz hakkına sahip olmasını destekleyecek çalışmalar hayata geçirmek.
Daha fazla bilgi için Femtech blog yazımıza göz atabilirsin.

Free Bleeding

Özgürce kanama hareketi olarak ülkemize taşınan Free Bleeding regl kanamasının hiçbir menstrüel ürün ile durdurulmaya çalışılmaması ve regl kanının normalleştirilme hareketidir.
Yüzyıllardan beri var olan bu pratik menstrüel ürünlerin dayatılmasıyla neredeyse unutulmuştu. Ta ki Kiran Gandhi 2015 Londra Maratonu’nunda hiçbir menstrüel ürün kullanmadan regl gününde koşuncaya dek.
Bu hareket önemli iki meseleye katkı sağlamıştır. İlki regl yoksulluğu sebebiyle günlük yaşantısından geri kalan bireylerin korkmadan çekinmeden rutinlerine devam edebilmesine ikincisi ise menstrüel ürünlere erişimi olan bireylerin tercih etmediği takdirde bu ürünleri reddedebilmesi özgürlüğü kazanmalarına yardımcı olmuştur.
Regl farkındalığı aktivizmi hakkında daha fazla bilgi için Kiklou Blog'a bakabilirsin.

Hijyenik Ped

Hijyenik ped; külot veya külot benzeri kıyafetlere sabitlenen regl kanını hapseden bir menstrüel üründür. Tamlamadaki "hijyenik" kısmı reglin hijyen gerektiren kirli bir şey olduğunu ima etmektedir.
Regl kanamasını yönetmek için çağlar boyunca çeşitli çözüm yolları denenmiştir.
Yaratıcılık kullanılarak üretilen geleneksel çözüm yolları arasında; mısır, yosun gibi hammaddelerin yaprakları, hayvan derisi/postu ve çimen lifleri bulunmaktadır.
Günümüzde üretilen pedlerin ataları ise ABD'de 1880'li yıllarda üretilmeye başlandı. İlk olarak iç çamaşırına bağlanma özelliği olan bu pedler zamanla günmüzdeki farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik geliştirildi ve evrildi.
İlk üretimden bu yana maalesef kadınlar hâla marketlerden ped almaya çekinmekte, regl oluşlarını toplumdan saklamaya çalışmaktadır.

HPV Aşısı

HPV aşısı, HPV virüsüne karşı vücutta koruyuculuk geliştirmesi ve virüsü kontrol altına alması için tasarlanmıştır. HPV’ye yönelik geliştirilen koruyucu aşılar ile özellikle HPV'nin bulaşıcılığı ortadan kalkar ve aşı vücudu korumaya başlar.

Aşılarla rahim ağzı, diğer HPV’ye bağlı kanserler ve öncü lezyonların oranını azaltmak hedeflenmiştir. Bu amaçla üç aşı tipi geliştirilmiştir. Bunlar; Gardasil, Gardasil-9 ve Cervarix aşılarıdır.

Günümüzdeki aşılar HPV’nin en çok kanser yapan türlerine karşı geliştirilmiş ve koruyuculuğu yüksektir. Aşılama yaşı 9 yaşında başlar. Bireyin aktif cinsel hayatı başlamadan aşılanması aktif cinsel hayatı süresince karşılaşabileceği HPV virüsünden korunmasını sağlar ve virüsün toplumda yayılmasını engeller. HPV aşısı cinsiyet fark etmeksizin herkese yapılabilir.

Özellikle pek çok kanser türüne karşı koruma sağlaması sebebiyle HPV aşısı oldukça önemlidir.

I-R

Klitoris

Klitoris; binlerce sinir hücresi barındıran ve genellikle bezelye tanesi büyüklüğünde görünen erojen bir organdır. Vulvadaki küçük dudakların üst birleşme noktasında bulunan bu organ dışarıdan küçük bir tepe olarak görünse de iç tarafta 10-20 cm'i bulan kanatlara sahiptir ve tamamı sinir hücrelerinden oluşur. Tek işlevi cinsel hazzı artırmak olan bu organ uyarıldığında büyüyüp kırmızılaşabilir. Yalnzca klitoris uyarılarak orgazm oluşabilir, bu orgazma klitoral orgazm denilir.

Labia

Labia; vulvanın üzerinde bulunan etli kıvrımlardır. Bu kıvrımlı et parçalarının görünüşü dudağa benzetildiği için Latince dudak anlamına gelen "labia" sözcüğü kullanılmaktadır. Vulvada iki çeşit labia bulunur. İlki dış tarafta ve vulvanın etrafını saran major labia(dış dudaklar), ikincisi ise iç tarafta kalan minore labia (iç dudaklar). Labiaların görevi, dış genital bölgeyi ve üretrayı çevreleyerek yabancı ve istenmeyen faktörlere karşı koruma sağlamaktır.

Menarş

Menarş, regl olan herkesin regl hikâyesinin başlangıç noktası olan ilk âdet döngüsünü tanımlar ve ergenliğin başlamasıyla ilişkilendirilir. Oysa beden değişmeye menarşın öncesinde çoktan başlamıştır. İlk regl değişimin tetikleyicisi değil; değişim sürecinin olağan bir sonucudur. Menarş korku, utanç, panik, endişe kaynağı değildir, olmamalıdır (sana bakıyoruz tokat!). Doğaldır, güzeldir, sağlıktır.

Menofobi (Regl olma korkusu)

Menofobi, kişinin regl olmaktan korkması durumudur. Menofobi biyolojik değil psikolojik bir sorun olduğu için cinsiyet gözetmeksizin gelişim gösterebilir. Bu korku genellikle regl döngüsü yaşayan kişinin bedeni hakkında yetersiz ve yanlış bilgilendirilmesinden doğar. Regl olmayan kişilerde ortaya çıkışı ise yine regl hakkında toplumda eksik ve yanlış bilgilendirilmekten dolayı oluşur. Regl olan kişinin ağrı çektiğini görmek, kan lekesi görmek gibi regl ile ilintili faktörler regl olmayan kişilerin regl korkusunu tetikleyebilir.

Menopoz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) menopozu, yumurtalık fonksiyonlarının azalması sonucu bir yıl süreyle menstrüasyon görülmemesi olarak tanımlamaktadır. Oluşan belirtilere göre; menopoz öncesi, menopoz ve menopoz sonrası dönemler sırayla yaşanır. Dünya genelinde menopoz yaşı 45-55 yaş olarak saptanmıştır. Menopozun oluşumu yumurtalıklarımızdaki folikül miktarının azalmasıyla başlar ve bu süreçte östrojen üretimi giderek azalır. Zamanla östrojen üretimi sonlanır ve yumurtalıklar küçülür. Böylece yaşamımızın geri kalanında bir daha regl döngüsü oluşmaz.

Menstrüel Kap

Menstrüel kap/ regl kabı; medikal silikondan yapılır. Kaplar bükülerek vajinaya sokulur. Vajina girişinde açılarak vakum vajinada vakum yaratan ka, rahimden gelen regl kanamasını tutar. Yaklaşık 12 saat boyunca hiç çıkarılmadan kullanılabilen kaplar atıksız bir regl alternatifi sunuyor.

Mittelschemrz (Yumurtlama Ağrısı)

“Mittelschmerz” Almanca bir kelimedir. En basit şekilde “orta ağrısı” olarak çevirebileceğimiz kelime aslında yumurtlama ağrısı için kullanılan tıbbi bir terimdir. Yumurtlama aşağı yukarı döngü ortasında gerçekleştiği için “orta ağrısı” olarak literatüre geçmiş “Mittelschmerz” 5 kadından 1’inde görülür, 28 günlük regl döngüsünün yumurtlama döneminde gerçekleşmektedir bu dönemde yaklaşık olarak 13'üncü ve 16'ıncı günler aralığına yani döngünün ortasına denk gelmektedir. Genellikle tek taraflı yumurtalıklarda ve kasıkta oluşan ağrı ve keskin kramp olarak belirti gösterir.

Pap Smear Testi

PAP smear testi, sık görülen kanser türlerinden olan rahim ağzı kanseri için etkili bir erken teşhis yöntemi ve taramasıdır. Adını Dr. George Papnicolaou'dan (1883–1962) alan test, rahim ağzında kanser veya kanser öncesi değişiklikleri tarar. 21 yaşından itibaren üç senede bir, aktif cinsel yaşam söz konusu ise senede bir smear testi yaptırması öneriliyor.

PCOS (Polikistik Over Sendromu)

PCOS/PKOS yani Polikistik Over Sendromu üreme çağında olan ve dişi üreme organlarına sahip bireylerde görülen hormonel bir bozukluktır. Androjen seviyesindeki yükselmeyle birlikte yumurtlama döngüsü bozulur. Bozulan yumurtlama döngüsü ve hormonlardaki dengesizlikle birlikte yumurtalıklarda küçük sıvı birikimleri ortaya çıkar. Follikül olarak adlandırılan sıvı birikimleri ultrason muayenesinde görünmekle birlikte sendromun adı da buradan gelir. "Yumurtalıklarda görülen birçok kist" anlamına gelen PCOS'un nedenleri henüz kesinlik kazanmasa da bazı durumların tetiklediği biliniyor.

Pembe Vergi

Pembe verginin iki ana kolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki özellikle menstrüel ürünlerde devlet tarafından uygulanan yüksek vergidir. İkincisi ise devletten bağımsız üretici veya satıcı firmaların aslında erkeklerin de kullandığı ürünleri sözde kadınlara özel yaparak aynı ürünü daha yüksek fiyatlara satmasıdır. Bu ürünler arasında traş bıçağı, şampuan, sabun gibi kişisel bakım ürünleri bulunmakla birlikte saç kesimi gibi alanlardaki fiyat farkını da" pembe vergi" olarak görebiliriz.

Perimenopoz

Perimenopoz; menopoz dönemi öncesi menopoza hazırlık evresi olarak tanımlanır. 12 aylık regl olmama evresinden önceki 4-8 yıl arasında sürebilen döneme denk gelir. Bu dönemde menopozda yaşanan sıcak basması, aşırı terleme, adet düzensizliği yaşanabilir. Regl döngüsü devam eder; fakat yumurtalar döllenmeye eskisi gibi yatkın değildir.

PMS (Premenstrüel Sendrom)

PMS (premenstrüel sendrom), genellikle reglden hemen önce kişinin duygularını, fiziksel sağlığını ve davranışlarını etkileyen bir durumdur ve regl döngüsü ile bağlantılı bir semptom silsilesidir.
Tipik olarak PMS semptomları, döngünüzden 3-4 gün ya da 1 hafta önce ortaya çıkar. Genellikle regl başladıktan sonra, sakince yok olurlar.

Rahim Kanseri

Rahim kanserinin iki türü vardır. En sık görülen rahmin içini oluşturan ve her ay yenilenen endometrium tabakasındaki hücrelerin kontrolsuz çoğalması sonucu oluşur. Oluşan kanser hücreleri lenf bezlerine, çevre organlara veya kan akımı ile uzak bölgedeki organlara ulaşabilirler. Daha seyrek görülen rahim kanseri ise sarkomlardır. Bu tümörler rahmin kas tabakasında oluşur. Menopoz öncesi uzun, aşırı ve düzensiz kanamalar, kişinin artık adet döngüsü yaşamaması gereken menopoz sonrasında ise yine vajinadan gelen kanamalar-lekelenmeler önemli belirtiler arasında bulunmaktadır. Erken teşhis için düzenli olarak Pap Smear Testi yaptırmak oldukça önemlidir.

Regl ( Menstrüasyon, adet, aybaşı)

Rahim ve yumurtalıkları olan insanların bedenleri her ay olası bir hamilelik için hazırlanır. Bu aylık döngü içinde yumurtalıklarda olgunlaşan yumurta, yumurtalık kanallarıyla sürüklenerek rahime doğru ilerler. Yumurtanın döllenmesi halinde döllenmiş yumurtanın rahime kolaylıkla tutunması ve bebeğe dönüşmesi için rahim duvarı kalınlaşır. Gebelik oluşmaması halinde ise kalınlaşan iç duvar, vajina yoluyla dışarıya salınır. Bu aylık kanamaya regl denir. "Regl" kelimesinin kökeni Fransızca'ya, "régle" kelimesine dayanır. "Régle" kural, düzen anlamına gelir. Her ay düzenli gelen, bedensel ve doğal bir süreç için yakışır bir köktür.

Regl Farkındalığı Aktivizmi

Regl döngüsü kadın bedenine dair pek çok şey gibi patriyarkal sistemde ötekileştirilmiş, sessizleştirilmiş ve tabulaştırılmıştır. Bedenimizle barışmak bireysel bir eylem olmakla birlikte regl döngüsü nedeniyle toplumdan uzaklaştırılan diğer bireyler için yol göstermek, alanlar açmak ve farkındalık oluşturmak "Regl Farkındalığı Aktivizmi" olarak geçmektedir.

Regl Külodu

Regl külodu; emici, sıvı geçirmez, çamaşır makinesinde yıkayabileceğin, ve senelerce kullanılabileceğin yenilikçi, çevreci, konforlu bir menstrüel üründür. Görünüm olarak normal külotlarından herhangi bir farkı yoktur. Akıllı kumaş katmanları sayesinde sıvıyı hızla emer, hapsederler.

Regl Mayosu

Regl döneminde denize / havuza girmek isteyenler için özel olarak üretilen regl mayosu hafif derecedeki kanamalar için tasarlanmıştır. Mayonun ağ kısmındaki petek dokulu emici katman ve sıvı geçirmez katman, kanamanın hızla emilmesini ve hapsedilmesini sağlar. Regl mayosu ile yüzebilir, güneşlenebilir ve tatilin tadını çıkarabilirsin.

Regl Senkronizasyonu

Regl senkronizasyonu; regl döngüsü yaşayan ve yakın ilişkide olan iki veya daha fazla kişinin aynı anda regl olmaları teorisine dayanır. Harvard doktoru Martha McClintock'ın 1971'de gözlemleyerek geliştirdiği bu teori zamanla çürütülmüş hatta son yıllarda Oxford Üniversitesiyle yapılan bir araştırmaya göre 28 gün süren regl döngülerinin senkronize olmaktansa senkronizasyondan çıkmaya yatkın olduğu saptanmıştır.

Regl Yoksulluğu

Regl yoksulluğu; regl olan bireylerin, maddi yetersizlik ve buna bağlı durumlar sebebiyle regl döngüleri boyunca ihtiyaç duydukları ped, tampon gibi ürünlerine, temiz su kaynaklarına, eğitim hizmetlerine erişememe sorunlarını kapsıyor. Yapılan araştırmalara göre dünya çapında en az 500 bin kadın, yaşadığı regl yoksulluğu sebebiyle okula, işe gidemiyor, günlük yaşam pratiklerini yerine getiremiyor.

S-Z

Serviks (Rahim ağzı)

Serviks, rahmin vajinaya açılan ve doğum esnasında genişleyen kısmıdır. Genellikle silindir şeklinde ve 2–3 cm uzunluğundadır.
Regl döneminde, adet kanı rahimden rahim ağzındaki küçük açıklıktan geçerek vajinaya doğru akar ve vücudu vulvadaki vajinal açıklıktan terk eder.
Rahim ağzı anatomik açıdan yaklaşık 2,000 yıldır, Hipokrat'ın yaşadığı zamanlardan beri bilinmektedir.

Spekulum

Vajinal muayenelerde vajina kanalına yerleştirilerek rahim ağzının görülebilmesine, vajina duvarlarını ve vajinayı incelemeye imkan sağlayan metalden yapılmış alete spekulum denir. Plastik, kullan-at versiyonları da vardır; ama "vajina için konserve açıcı" olarak betimlendiğini de okumuşluğumuz olan ve pek çok insanın jinekolojik muayenelerden kaçınma sebeplerinden biri olan spekulumun korkutucu görüntüsü kuşkusuz soğuk ve metalik varlığından gelir.

Sürdürülebilir Atıksız Regl

Sürdürülebilir atıksız regl; kanama dönemi için geliştirilen menstrüel ürün tercihlerinde tek kullanımlık değil sürdürülebilir ürünler seçmenin ve atıksız bir regl dönemi geçirmenin genel adıdır. Menstrüel ürün çeşitleri günümüzde çok çeşitlidir: Kullan-at pedler, tamponlar, menstrüel kap/disk ve regl külotları. Kullan-at pratiği ile üretilen ürünlerin başında ped ve tampon gelirken günümüzde kumaş ve yeniden kullanılabilir pedler üreten birçok firma da vardır. Menstrüel kap/disk ve regl külodu yeniden kullanılabilir ve çevre dostu ürünlerin başındadır. Her ay yaşadığımız regl kanamasında sürdürülebilir ürünler kullanmak, dünyamız için düzenli atık oluşturmamak anlamına gelir. Sürdürülebilir regl ürünleri seçtiğinde vücuduna da iyi baktığını, kısa ömürlü plastiklerle bedenini muhatap etmediğini unutma.

Tampon

Tampon; vajinanın içine yerleştirilen ve rahimden gelen regl kanını emmesi için kullanılan bir menstrüel üründür.
Geçmiş çağlara baktığımızda kadınların ilkel tamponlar geliştirdiklerini görürüz. Roma'daki kadınların yünden, Mısır'daki kadınların yumuşak papirüsten ve Asya'daki kadınların yosun, gibi çeşitli bitkilerden tamponlar geliştirdiklerini görebiliriz. Günümüzün modern tamponları ise 1860 yılında Earle Haas tarafından oluşturulup yerleştirme aplikatörü ile satışa sunulmuştur.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliği çok yönlü bir kavram olmakla birlikte genel olarak toplumdaki bütün cinsiyetlerin eşit özgürlük alanlarının olmasıyla bağlantılı olarak toplumun her alanında varolma hakkını kapsar. Genellikle patriyarkal sistemin bulunduğu toplumlarda erkekler dışındaki cinsiyetlerin eğitim, çalışma, barınma ve hatta yaşama gibi temel ihtiyaçlara ulaşamaması üzerinden geliştirilmiş olan kavramda yaşanan bu eşitsizliği bozmak ve eşitlikçi bir sistem oluşturma amacı vardır.

Vajina

Vajina, rahim ağzından dış genital organlarının bulunduğu vulvaya uzanan kanalın adıdır. Vajina vücuttaki değişimlere göre genişleyip daralabilen aynı zamanda uzayıp kısalabilen esnek kaslı bir yapıya sahiptir.
Regl döneminde oluşan kanama bu kanal sayesinde dışarı atılır. Aynı zamanda penisin girdiği bu kanaldan bırakılan spermler yumurtaları dölleyebilir. Doğum sürecinde de bebeğin doğumu yine vajinanın içinden geçerek gerçekleşir.

Vajina Gazı (Queef)

Penis, parmaklar ya da seks oyuncakları vajinaya girip çıkarken çıkışı olmayan bir alana havanın girmesi ve içerde sıkışan havanın balondan kaçan hava gibi bir ses oluşturmasıdır buna verilen ad. Vajinada hapsolmuş havanın salınımıdır.

Vajinal Akıntı

Vajinal akıntı; rahim ağzındaki ve vajina ağzındaki bezlerden salgılanan sıvı veya mukustur. Sağlıklı bir vücutta vajinayı temiz ve nemli tutma görevi üstlenen bu sıvı günde 1 ila 4 ml salgılanabilir.
Vajinal akıntılar genel olarak "normal" ve "anormal" olarak iki çeşide ayrılmaktadır. Normal olarak kabul edilen vajinal akıntı; şeffaf veya beyaz bir renge sahip olup kokusu hafiftir. Akıntıyla birlikte herhangi bir kaşıntı veya rahatsızlık durumu hissedilmez. Anormal vajinal akıntıda ise renk değişikliği (örn. kahverengi, yeşil) ile birlikte kötü koku, kaşıntı ve yanma özellikleri vardır. Vajinal akıntıda anormal kabul edilen özellikler bulunuyorsa bu çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir, bu nedenle doktor muayenesi oldukça önemlidir.

Vajinal Mantar

Vajinal mantar; kandida adı verilen mantar hücrelerinin kontrolsüz olarak çoğalmasıyla vajina ve vulvada tahrişe, yoğun kaşıntıya, beyazımsı-gri ve topak şeklinde vajinal akıntıya sebep olmasıyla oluşan enfeksiyonun genel adıdır. Bu enfeksiyonun oluşum sebeplerinin ana kaynağı vajina florasının bozulmasıdır. Sürekli kendini yenileyen, koruyan vajina florasının içinde birçok yararlı bakteri bulunur, bu bakteriler mantar hücrelerinin kontrolsüz çoğalımını engellemekle görevlidir. Aşırı antibiyotik kullanımı, vajinayı su dışında sabun vb. gibileriyle yıkamak, ıslak mayo ile uzun süre kalmak ve yanlış külot seçimleri vajinal mantarı tetiklemektedir. Çok ilerleyen bir durum olmadığı takdirde tedavisi kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Vulva

Vulva; klitoris, labia ve vajina girişini içeren dişi dış genital organlarının bulunduğu, aynı zamanda idrar çıkışının sağlandığı üretrayı da kapsayan alandır. Vulva, serviks, rahim veya dişi üreme sisteminin diğer iç kısımlarını içermez. Vulvanın etrafını kaplayan dış dudaklar özellikle vajina girişini koruyan bir yapıya sahiptir.

Vulvodini (Vulvodynia)

Vulvodini, tanımlanabilir bir nedeni olmayan kronik vulvar ağrıdır. Vulvodini ağrı tarifi kişiye özel olsa da vulvada yanma, bıçak saplanma acısı gibi tarifler sıkça kullanılır.
Vulvodini ağrısı iki çeşittir. Biri lokal, diğeri ise genel olarak tanımlanır.
Lokal vulvodini; vulvanın bir bölgesinde veya belli organlarda yaşanan ağrıdır.
Genel vulvodini ise vulvanın genelinde spontan olarak ortaya çıkar. Sabit bir ağrıya sebep olur. Uzun süreli oturma veya cinsel ilişki gibi vulvaya baskı uygulayan aktiviteler tipik olarak semptomları şiddetlendirir.

Yumurta

Yumurta; dişi üreme sisteminde yumurtalıklarda üretilen üreme hücresidir. 28 günlük döngünün 14. gününde yumurtalıktan çıkarak yumurtalık ile rahmi birbirine bağlayan fallop tüpünde ilerler. Bu ilerleme yaklaşık 24 saat sürer. Vajinadan sperm girişi olduysa yumurta fallop tüpünde döllenerek rahme girer. Döllenme gerçekleşmediği takdirde ise 24 saat sonra canlılığını yitirir ve vücutta çözünür. 13 gün sonra regl kanaması ile vücuttan atılır.

Yumurtlama

Yumurtlama; yumurtalık rezervinde bulunan yumurtaların olgunlaşarak, rahim ile yumurtalıklar arasında bir tür kanal olan fallop tüplerine bırakılması olarak tanımlanabilir.
Menarş ile menopoz dönemleri arasında sağlıklı dişi üreme organına sahip her bireyde görülen doğal bir durumdur.