KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, Periyot İnovasyon Tekstil Anonim Şirketi (“Kiklou”) olarak “kiklou.com” adresinde yer alan internet sitemizi ziyaretiniz, sitemizden bir ürün satın almanız, bültenimize üye olmanız veya bizle farklı bir şekilde etkileşimde bulunmanız durumlarında işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kiklou, Kişisel Verilerinizi ve gizliliğiniz önemser ve bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) başta olmak üzere Kişisel Verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuatlara uygun davranmak için azami özeni gösterir. Lütfen dikkatle okuyunuz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet sitemize üye olduğunuz ya da sitemizden alışveriş yaptığınızda, e-posta bültenimize üye olduğunuzda, sosyal medyadan yürüttüğümüz bir kampanyaya katıldığınızda veya herhangi bir şekilde Kiklou’nun sunduğu hizmetlere ilişkin bizimle iletişime geçtiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kiklou olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, “kiklou.com” adresinde yer alan internet sitemiz içindeki iletişim kanalları, üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Kiklou'nun birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

www.kiklou.com adresindeki internet sitemizde sunulan ürün ve hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek için, Kiklou müşterilerinin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,  satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, onayınız halinde kampanyalarımız, yeni ürünlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Kiklou ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kiklou tarafından toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşlar ile kuruluşlara ve üçüncü kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

www.kiklou.com internet sitesi tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanan kişisel verileriniz; yürürlükteki ilgili kanunlar çerçevesinde ve bağıtlanan sözleşmelerde yer alan amaçlar doğrultusunda, ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, kiklou.com internet sitesi, marka sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 1. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler

Kiklou, internet sitesi ziyaretçilerilerinden ziyaretlerine dair teknik bilgileri (örneğin IP adresi ve çerez verileri gibi çevrimiçi tanımlayıcılar, cihaz kimliği, ağ bağlantı tipi, tarayıcı, dil ve işletim sistemi gibi kullanılan cihaza ilişkin bilgiler), sitedeki davranışlarına yönelik verileri (örneğin ziyaret edilen sayfalar, ziyaret süresi, tarihi ve saati, internet sitesiyle etkileşimler), erişim sağlanan şehir, bölge gibi konum bilgilerini toplayabilir. kiklou.com’a üye olan kullanıcıların ad, soyad, e-posta adresi dahil kimlik ve iletişim bilgileri istenir. kiklou.com’dan alışveriş yapan kişilerden ise telefon numarası, posta adresi isteğe bağlı olarak ilgili kurum bilgisi dahil iletişim ve finansal bilgileri toplanır.

E-posta bülten üyelerimizden e -posta adresleri ve bülten e-postalarıyla etkileşimlerine dair (örneğin e-postanın açılıp açılmadığı, tıklanan bağlantılar, tıklama sonrası internet sitesinin nasıl kullanıldığı) veriler toplanır. 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıdaki 1. maddede belirtilen amaçlarla faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlara ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlara 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 1. Çerez Politikası

Kiklou olarak internet sitemiz ile içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası açıklanan şekilde kullanılacaktır.

 Çerezler;

 • Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek (Örneğin, com üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.),
 • Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak (Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.),
 • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak (Örneğin, site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, sitenin ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.),
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek (Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi), amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Teknik çerezler, sitenin size çalışır biçimde sunulabilmesi adına 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte iken diğer çerezler, KVK Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” ve işbu Politika kapsamında nasıl yönetileceği aktarılan çerez tercihlerinizdeki onaylarınız hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak belirttiğiniz ıslak imzalı bir dilekçe veya www.kiklou.com adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak Kiklou’ya iletmeniz durumunda Kiklou, ilgili talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kiklou tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğunuz açık rıza hakkında işbu metin ile bilgilendirildiğinizi, metni okuduğunuzu ve anladığınızı, herhangi bir etki altında kalmaksızın belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesine açık bir şekilde rızanızı verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaksınız. Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız, Kiklou ile kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız ve internet sitemizi kullanmayınız.