Değerlerimiz

Umursuyoruz.

Bedenimizi.
Eşitliğimizi.
Gezegenimizi.

Regl tabusuyla savaşıyoruz.

Reglin hala ne büyük bir tabu olduğunu üzülerek görüyoruz. Kiklou olarak kültürel ve toplumsal değişimi hızlandırmayı amaçlıyoruz.

Kiklou’da bu tabulara açtığımız savaşta birçok farklı cephede çalışıyoruz:

→ Konuşulmayanı konuşuyor, diyalog alanlarını genişletiyoruz.

→ Doğru, güncel ve kapsayıcı bilgiye erişimi kolaylaştırıyoruz.

→ Kişilerin kendi bedenleri hakkında öğrenmelerini sağlıyor, bireyleri güçlendiriyoruz.

→ Köklenmiş ve yer yer farkında bile olunmayan düşünce yapılarını, davranış kalıplarını görünür kılıyoruz.

Regl kadar doğal, türün devamlılığı için elzem bir fizyolojik süreç etrafına köklenegelmiş dilin, utancın, önyargıların, batıl inançların, düşünce yapılarının peşindeyiz.

Plastik içeren ped ve tamponların doğada tamamen yok olması en az 500 YIL sürer.

Sürdürülebilir regl için çalışıyoruz.

Bir Kiklou regl külodu en az 200 adet tek kullanımlık ürünün atık olmasını engelliyor.

Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olan “Sürdürülebilir Kalkınma”nın her biri birbiriyle bağlantılı amaçlarını paylaşıyor ve üzerimize düşeni yapmak için yolumuzu uzatmaya, yavaşlamaya, özen göstermeye üşenmiyoruz.

Sürdürülebilir regl ile kişinin regl döngüsü sırasında vücudunun ve gezegeninin yararına alternatif, çevre dostu ürünleri kullanmasını ifade ediyoruz.

Sürdürülebilir regl, okyanuslarımızda, nehirlerimizde, topraklarımızda oluşan plastik atıkları azaltma hedefiyle tek kullanımlık menstrüel ürünlerin çevremiz üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat etmektir.

Plastik içeren regl ürünleri yılda 200.000 tondan fazla atık üretiyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyoruz.

Toplumsal cinsiyete duyarlı iletişim kurmaya çalışıyor, önyargılardan arınmış bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz.

Eşitsizliği gözler önüne seren içerikler paylaşarak topluluğumuzun kişisel bilgi ve farkındalığını arttırmaya yönelik çalışıyoruz.

Ekibimizle tartışıyor, beraber öğreniyor, ve açık iletişim, fikir alışverişi, işbirliği ve güvene dayalı yatay ilişki biçimine değer veriyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için değişimi savunuyoruz.